روز اول - هفته ی اول

خوب خوب خوب .... من اومدم تا کالری امروزمو بگم .... هر چند هنوز شب نشده و شام نخوردم ولی میدونم باید چی بخورم !!

از اونجایی که امروز مادری خانه نبود .... من و بابام هم کارمون تن خوردنه ... تن زدیم بر بدن !! خخخ !!

به احتمال زیاد شب هم تن میخوریم !!

خوب شروع میکنیم :

صبحانه : 8 کف دست نون لواش + یک قوطی کبریت حلواشکری + یک ق.م کره = 370

میان وعده : 5 تا بیسکویت = 100

ناهار : 4 قاشق برنج + دوتیکه ی کوچک تن ماهی = 210

میان وعده : یه بیسکویت + قهوه = 24

شام : 4 قاشق برنج + دوتیکه ی کوچک تن ماهی = 210

کل : 914 ..... که کالری امروزم باید میشد 913 !! خوبه !!

خوب حالا ... امروز با مادری رفتیم خرید کلی راه رفتم .. یه دوساعتی پیاده روی آروم داشتم که میشه 360 کالری .... و از اون طرف آسانسور خراب بود از پله اومدم که میشه : 9 کالری !!

خوب پس امروز در کل 369 کالری آتیش زدم و 914 تا دریافت کردم که اگه کم کنیم یعنی من امروز 545 کالری دریافت کردم !! ووپس مای گاد چه کم !! یعنی از اون 370تایی که صبح دریافت کردم برام 10 تاش موند تا برگردم !! خخخ

روز فوق العاده ای بود برای شروع !!

/ 0 نظر / 24 بازدید